ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ είναι αδύνατον να ενταχθεί σε κάποια νεωτερική ιδεολογία του δυτικού πολιτισμού (αριστερά, κέντρο, δεξιά, σοσιαλισμός, φιλελευθερισμός). Ο ελληνικού τύπου κοινοτισμός ( είναι ο αυθεντικός και ο πρώτος που εμφανίστηκε στην παγκόσμια πολιτική ιστορία) αναγνωρίζει ανθρωπολογικά πρότυπα και δομικά χαρακτηριστικά των κοινωνιών. Αναγνωρίζει τρεις τύπους ανθρώπου:

α) τον κολεκτιβικό άνθρωπο (αυτός λειτουργεί μόνο μέσα στην ομάδα και απαγορεύεται να διαφοροποιηθεί σαν άτομο) που λειτουργεί με το φόβο. [πολιτικά υποδείγματα: φαραωνική μοναρχία, δεσποτεία, τυραννία, κομμουνισμός, σοσιαλισμός, φασισμός, ναζισμός].


β) το άτομο που λειτουργεί με το ατομικό συμφέρον του και είναι δύο ειδών,
i) το ελληνικό άτομο της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας που δεν ξέφευγε από την πόλη του και είχε ελληνική παιδεία. Το ελληνικό άτομο είχε την πολιτική ελευθερία του, αλλά πρώτιστη προτεραιότητά του ήταν η θεσπισμένη συμμετοχή στα κοινά ( άμεση δημοκρατία ).
[πολιτικό υπόδειγμα: αθηναϊκή άμεση δημοκρατία]

ii) το νεωτερικό άτομο διαφέρει κατά πολύ από το ελληνικό. Το νεωτερικό άτομο είναι αποκομμένο από την κοινωνία. Στόχος του είναι η εκπλήρωση των υλικών αναγκών και απολαύσεων εις βάρος των σχέσεων με τους άλλους.
[πολιτικά υποδείγματα: φιλελευθερισμός, σοσιαλδημοκρατία]. Όλα τα πολιτικά και κοινωνικά συστήματα λειτουργούν για την διατήρηση του νεωτερικού καπιταλισμού.

γ) το ΠΡΟΣΩΠΟ είναι ο άνθρωπος που διατηρεί την ατομική του συγκρότηση αλλά θέτει στην ίδια μοίρα-προτεραιότητα το δικό του συμφέρον με το συλλογικό συμφέρον. Το αυτενεργόν αυτό είδος ατόμου λειτουργεί με την αγάπη τόσο για την πατρίδα του όσο και για τους συνανθρώπους του. [ πολιτικά υποδείγματα: ελληνικός κοινοτισμός ].
Το ιδανικό ΠΡΟΣΩΠΟ θέτει σε πρώτη προτεραιότητα τις σχέσεις και την αγάπη του για τους άλλους (ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, άγιοι).

Είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι όλες οι κοινωνίες συνδυάζουν, ενέχουν πάντοτε όλα τα ανθρωπολογικά πρότυπα μέσα τους (κολεκτιβικοί, άτομα, πρόσωπα), αλλά ηγεμονικό ρόλο έχει η πλειοψηφία των πολιτών που διάκειται σε κάποιο πρότυπο....

Υ.Γ Ο νεωτερικός καπιταλισμός ως ατομοκεντρικός ήδη από το 2008 εισήλθε και επίσημα στο στάδιο του μηδενισμού.( σχετικισμός σε όλα τα επίπεδα, εσωτερική διάσπαση του ατόμου). Στο κρίσιμο αυτό σημείο του μηδενισμού που έφθαναν όλοι οι πολιτισμοί που κατέρρεαν, είχαν δύο επιλογές, ή να μπουν στο στάδιο της υποστροφής σε κολεκτιβικό πρότυπο ή να καταφέρουν να ανέλθουν στο στάδιο του προσωποκεντρικού πρότυπου (ελληνικός κοινοτισμός).
Το κοντινό μέλλον θα δείξει....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια