ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ


Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση που παρέσυρε τη χώρα μας σε πολυδαίδαλους ατραπούς, έχει γίνει του συρμού, της μόδας, η κουβέντα για την υιοθέτηση της άμεσης δημοκρατίας ως πολιτική επιλογή που θα λύσει χρόνια προβλήματα και θα επαναπροσδιορίσει αναγεννητικά τΙς οργανωτικέ...ς δομές της κοινωνίας μας σε πολύ πιο δημοκρατικές βάσεις. Έχω διατυπώσει την άποψή μου και παλιότερα και είναι σαφής. Αν εφαρμοστεί ένα σύστημα άμεσης δημοκρατίας, αντικαθιστώντας την αντιπροσωπευτική, σε εθνικό επίπεδο χωρίς ένα σύνολο θεσμών και πολιτικών αρχών που θα εντάσσουν τις αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες σε ένα πλαίσιο οργανωτικών και διοικητικών αρχών και δομών (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ), θα αποτύχει πλήρως. Μια άμεση δημοκρατία χωρίς πολιτικό και οργανωτικό σχέδιο θεωρείται επικίνδυνη και αποφευκταία λύση για την ελληνική κοινωνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια