ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ Β


Ο σύγχρονος Ελληνικός κοινοτισμός προωθεί την απόλυτη κατάργηση της έμμεσης φορολογίας. Ας ξεχάσουμε το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), το φόρο κύκλου εργασιών (πλην ΦΠΑ), τέλη χαρτοσήμου, φόρο μεταβίβασης ακινήτων. Οι τοπικές κοινωνίες των κοινοτικών δήμων όχι μόνο θα αναζωογονηθούν αλλά θα έχουν και την δυνατότητα να εδραιώσουν και απίστευτες κοινωνικές υπηρεσίες στήριξης των ασθενέστερων στρωμάτων της κοινότητάς τους. Και θα αναλογιστεί κάποιος πώς είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο; Και βέβαια. Όλα τα είδη πολιτικής εξουσίας (δήμοι, περιφέρειες, κράτος) αποσυνδέονται από κάθε μορφή έμμεσης φορολογίας. Θα υπάρχουν τρία είδη άμεσων φόρων (δημοτικοί, περιφερειακοί, κρατικοί), το ύψος των οποίων θα διαμορφώνεται από τους πολίτες μέσω δημοψηφισμάτων και της διαβούλευσης που θα θεσμοθετείται με τα κόμματα.... Ο ελληνικός κοινοτισμός είναι ένα πραγματιστικό σχέδιο ανασυγκρότησης μιας συλλογικότητας και δεν θέλει να καταργήσει την αγορά, αλλά να την μεταμορφώσει φέρνοντάς την στα μέτρα του ελληνικού γεωοικονομικού τοπίου και των δυνατοτήτων της παραγωγικής του ευχέρειας....


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια