ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Η ΔΟΜΗ ΕΝΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΑΜΕΣΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

      

                                               
        ΤΑ     ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΤΥΠΟΥ   ΠΟΛΙΤΙΚΑ  ΚΟΜΜΑΤΑ

Στην  κοινοβουλευτική  αντιπροσωπευτικού  «δημοκρατία»  γίνεται  λόγος  για  κόμματα,  μόνο  κόμματα  αναγνωρίζονται.  Τα κόμματα,  κατ’  επίφαση πολιτικές  συλλογικότητες,  αποτελούν  την  θεσμική  έκφραση  κοινωνικών  ρευμάτων  της  κοινωνίας,  όχι  με  βάση  πραγματικούς  όρους  ιδεών και αναγκών, αλλά  με  βάση  πολιτικές  ισορροπίες  που  «κατασκευάζονται»  από  το  επικοινωνιακό  σύστημα των  ποικίλων  εξουσιαστικών  μηχανισμών  που  σοβούν  στα  κέντρα  διοίκησης-οργάνωσης  μιας  νεωτερικής  κοινωνίας.  

Έτσι  λοιπόν,  «κόμματα», στο  αντιπροσωπευτικό  σύστημα,   νοούνται  εκείνοι  οι  πολιτικοί  σχηματισμοί  που  αναπτύσσουν  μονολιθικό  πολιτικό  λόγο. Προσπαθούν  να  προσελκύσουν  τους  πολίτες  παρουσιάζοντάς  τους,  ως  πολιτικό πρόγραμμα και  πολιτικές  θέσεις,  ένα  στατικό   πλαίσιο  αναφορών  που αφορούν   επιφαινόμενα,  όπως  ιδέες,  προκαταλήψεις, ανησυχίες   και  προσδοκίες   των  πολιτών  μέσα  από  τις  οποίες  αναπαράγουν  τη  διπολική  σκέψη (αριστερά  ή 
δεξιά,  άτομο  ή  κοινωνία,  κρατικό  ή ιδιωτικό κ.λ.π.) συστήνοντας  ουσιαστικά  έναν  επίπλαστο  κοινωνικό πολιτικό  χώρο  στη  δημόσια  σφαίρα. Τι  πετυχαίνουν με αυτό; Προσφέρουν  μια  προκατασκευασμένη  δική  τους  πολιτική  αντίληψη  για  τα πράγματα  καθορίζοντας  το περιεχόμενο  της  έννοιας  της  «πολιτικής»  με τους δικούς  τους  όρους.

Δεν χρειάζεται   ο  πολίτης  να  παράγει  πολιτικό λόγο  αλλά  απλά  να  επιλέξει  αυτό  που  του προσφέρεται  δίνοντάς  του την αίσθηση  ότι  διαμορφώνει  από  κοινού. Προκειμένου  τα κόμματα  να  έχουν κυριαρχική  ισχύ  και  να επιβάλλουν  το δικό  τους  πολιτικό  ρυθμό  στο  παιχνίδι  της εξουσίας  έχουν μέλη-οπαδούς  που  νέμονται  ιδιοτελώς  με  ποικίλους  τρόπους  τη  συμπυκνωμένη  δύναμη  που  συσσωρεύεται  στο  εσωτερικό  τους  από  την  ιδιωτεία  των  πολιτών. Λειτουργούν ως κλειστές  λέσχες  και αποκόπτουν το σώμα  της  κοινωνίας  μερίζοντάς  το  σε πολλά  κομμάτια,  σε πολλά  τμήματα  αλλοιώνοντας  κατά  το  κομματικό  δοκούν  την  μερική   λαϊκή  βούληση  που  εκπροσωπούν.         ΤΑ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ  ΑΜΕΣΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΑ  ΚΙΝΗΜΑΤΑ

Στον αντίποδα  των  πολιτικών  κομμάτων  βρίσκονται  τα  πολιτικά  «κινήματα». Δεν  θα γίνει  λόγος  εδώ  για  τα  αυθόρμητα  «κινήματα»  ποικίλων ειδών  που  παρουσιάστηκαν πολλές  φορές  στην  πολιτική  ιστορία, και  τα οποία  είτε  εξέφρασαν  μια  πρόσκαιρη  προσδοκία  του λαού  είτε  εξελίχθηκαν σε κόμματα  ακυρώνοντας  τη  λαϊκή  βούληση  που τα  εξέθρεψε. Θα  γίνει  λόγος  για  τα  κοινοτικά  αμεσοδημοκρατικά πολιτικά  κινήματα.

Ένα  κοινοτικό  αμεσοδημοκρατικό  πολιτικό  κίνημα  αποτελεί  την  πραγματική  πολιτική  συλλογικότητα. Έχει  συλλογική  ηγεσία,  επειδή  λειτουργεί  δημοκρατικά. Αυτό  δε  σημαίνει  κατ’  ανάγκη  ότι  δεν  δύναται  να έχει  πρόεδρο  ή  ηγέτη. Ένα  τέτοιο  κίνημα  λαμβάνει  τις  αποφάσεις  συλλογικά,  εκλείπει  όμως  η αρχή ενός  ανδρός,  εν τη παρουσία  γενικού  καθοδηγητή  και  συντονιστή  που μπορεί  να είναι  ο πρόεδρος  ή  κάποια  ομάδα  προσώπων.

Η  εσωτερική ανάπτυξη  και δομή  αυτών των κινημάτων  θυμίζει  τους ζωντανούς  οργανισμούς  που  διανοίγουν  τις ρίζες  τους  προς  όλες  τις κατευθύνσεις. Κύρια  δομικά  χαρακτηριστικά  ενός  κοινοτικού  πολιτικού  κινήματος  είναι  τα εξής:


                     Α.     ΚΛΗΡΩΣΗ  ΚΑΙ  ΕΚΛΟΓΗ

Αυτό  το πετυχαίνουν,  ως  προς τη  διοικητική  τους  συγκρότηση  στα  όργανα  του  σώματός  τους,  με  την εναλλαγή  της  κλήρωσης  και  της εκλογής. Τα  μοναδικά  πρόσωπα  που  εκλέγονται  είναι  ο  οργανωτικός  καθοδηγητής  του  κινήματος (γραμματέας  ή  γενικός  συντονιστής)  και  ο πρόεδρος   του  κινήματος  ή  η  ηγετική ομάδα  λίγων  προσώπων. Ο  πρόεδρος  ή  η  ομάδα  προσώπων  που  ηγούνται  σε  καμιά  περίπτωση  δεν  παίρνουν  αποφάσεις, αλλά  εκτελούν  και   εφαρμόζουν   τις  αποφάσεις  των πολλών. Όλα  τα υπόλοιπα στελέχη,  που  απαρτίζουν  τον  οργανικό  αυτό  σχηματισμό  στις  συνεργατικές  ομάδες  έκφρασης  των  πολιτών,  κληρώνονται  (εφόσον  επιθυμούν  να  συμμετάσχουν  στην κλήρωση). Έτσι  αποφεύγεται  κάθε μορφή  ελιτισμού,  καστών  και  υπόγειων  κυκλωμάτων παραεξουσίας  προς  την  κορυφή.  
 
 
                                 Β.  ΦΙΛΟΙ  ΜΕΛΩΝ

Ένα  κοινοτικό  αμεσοδημοκρατικό  κίνημα, ως  προς  την οργάνωσή  του, δεν έχει μόνο  μέλη.  Έχει  και  φίλους μελών. Ίσως  σε αυτό  το  σημείο  ομοιάζει  με  το  ανθρωποδέντρο  του  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ.

Τι είναι  οι  «φίλοι  μελών» ;  Κάθε  μέλος  του  κινήματος  θα είναι υποχρεωμένο  να  πλαισιώνεται  από  πολιτικούς  φίλους.  Ο  αριθμός  τους  θα κυμαίνεται  από  1  έως  10.  Οι  πολιτικοί    φίλοι  αποτελούν  προσωπικές  επιλογές  κάθε  μέλους  και  μπορεί  να είναι  μέχρι  10. Οι  εν λόγω  φίλοι  θα  αναγράφονται  στην  κάρτα  μέλους  κάθε  ενεργού μέλους του κινήματος  και  θα  έχουν  δικαίωμα  να συμμετέχουν  στις  εσωτερικές  διαδικασίες και  ψηφοφορίες  του  κινήματος  για  ένα χρονικό διάστημα 2  ετών,  χωρίς  να έχουν το δικαίωμα  να  εκλεγούν  ή  να κληρωθούν  σε  κάποιο  «αξίωμα». Η  παρουσία  τους  δεν κρίνεται απαραίτητα  υποχρεωτική. Στόχος  του  κοινοτικού κινήματος  είναι  να απλωθεί  παντού  στην κοινωνία,  να  προωθήσει  την  συγκρότηση  της «κοινωνίας  πολιτών»,  τους  ΕΝΕΡΓΟΥΣ  ΠΟΛΙΤΕΣ. Η  συμμετοχή  ενός  απλού πολίτη  στις  εσωκινηματικές  διαδικασίες  ενός  πολιτικού φορέα  δίνει  τη δυνατότητα  στον καθένα  να  μυηθεί,  έστω  και  μια φορά, σε  κάτι  που  θα μοιάζει  περισσότερο  με  πολιτικό συμπόσιο,  με  πολιτική γιορτή,  σε  μια  πανδαισία  από  πολιτικά άνθη. Η  οργάνωση  του  κοινοτικού κινήματος  προσιδιάζει  με  την κυκλικότητα  της ομαδικότητας  των σχέσεων. Με  αυτόν τον τρόπο  τα  κοινοτικά  κινήματα  θα  αναπτύσσουν  ανάμεσα  σε  πολίτες,  διαφορετικής φιλοσοφίας,  πολλές  φορές  φιλικές  σχέσεις  και  προσωπική  επαφή  προκρίνοντας  μια  άλλη  πολιτική  κουλτούρα  διαλόγου  και  συνεργατισμού.


        Γ.        ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ  ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  ΚΥΚΛΟΙ-ΣΧΟΛΕΣ

Σε  κάθε  κοινοτικό  δήμο,  ένα  κοινοτικό  κίνημα  δεν  υιοθετεί  τα  γνωστά  τετριμμένα  πολιτικά  γραφεία  που  προκρίνουν  τον κομματικό  εκμαυλισμό  των πολιτών,  την καλλιέργεια   μορφών  πελατειακών σχέσεων  και  την ανούσια  ευκαιριακή  συνεύρεση. Ένα  κοινοτικό  κίνημα  σε  κάθε  κοινοτικό δήμο  θεσπίζει,  ανά  τακτά  (τριμηνιαία  ή  τετραμηνιαία  ή   με  οποιαδήποτε  χρονική παραλλαγή  αποφασίσουν  τοπικά οι πολίτες)  χρονικά  διαστήματα,  πολιτικούς  παιδευτικούς  κύκλους-σχολές   ενασχόλησης  των πολιτών  με  την πολιτική  ιστορία,  την πολιτική  οικονομία,  την  αγροτική  παραγωγή  και  την πολιτική  φιλοσοφία.  

Στους  πολιτικούς  αυτούς  κύκλους-σχολές   τα κινήματα  παραθέτουν  από  την  οργανωτική μήτρα  τους  αρχικά  έτοιμο  επιστημονικό  και  βιβλιογραφικό  υλικό,  (μετερχόμενα  εποπτικά  και  διαδικτυακά  μέσα  προβολής  του  και όχι μόνο),  το  οποίο  εκτίθεται  και  παρουσιάζεται  στους  ανάλογους  χώρους  σε  όλα  τα μέλη  ή  τους φίλους μελών. Ακολουθεί  συζήτηση  και διάλογος  με  επιχειρήματα  λαμβάνοντας  χώρα  πολιτική  ζύμωση  και  διαλεκτική   δημιουργική  επέκταση   των ζητημάτων. Τα  πολιτικά  αυτά  εργαστήρια  θα λειτουργούν  συνήθως  Σάββατο  και  Κυριακή. Πρόκειται  για  ανοιχτές  διημερίδες  συμμετοχής  των μελών του  κινήματος  και των πολιτικών  φίλων τους.  Ένα  πραγματικό  πολιτικό  κίνημα  στόχο έχει  την  καλλιέργεια  της  συγκρότησης  μιας  πολιτικής  παιδείας  που  θα  ενθαρρύνει  τους  πολίτες  να  αναπτύσσουν  τον κριτικό  στοχασμό  και  την  υιοθέτηση  μιας  πολιτικής  συμμετοχικής  φιλοσοφίας  με  σκοπό  την παραγωγή  πολιτικού  λόγου.

Όλο  το  κατατεθέν  υλικό  θα  παρατίθεται  σε  διαδικτυακές  τοπικές  ομάδες  του  κοινοτικού  κινήματος  που  θα υπάρχουν  σε  όλους  τους κοινοτικούς  δήμους, έτσι  ώστε  οποιοσδήποτε  πολίτης  επιθυμεί  να έχει πρόσβαση  σε  αυτό  να  κοινωνεί  τις  ιδέες  και  τις  πρακτικές  που  έλαβαν  χώρα  στις  πολιτικές  σχολές-εργαστήρια  της περιοχής  του. 


      Δ.   ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΙΚΗ   ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ   ΟΡΓΑΝΩΣΗ


Το  συνέδριο  των  κοινοτικών  αμεσοδημοκρατικών  κινημάτων σε  καμιά  περίπτωση  δεν  θα κρίνεται  σε  μια  αίθουσα  με λίγες  εκατοντάδες  ή  λίγες  χιλιάδες  μέλη  ή  φίλους.  Η  σύνολη  πολιτική  οργανωτική, διοικητική και ιδεολογική  τους  συγκρότηση  θα  αποφασίζεται  με  διαδικτυακά  δημοψηφίσματα στα  οποία  θα  έχουν τη δυνατότητα  να συμμετέχουν  ανεξαιρέτως  όλα  τα μέλη και οι φίλοι  του κινήματος. Στο  ιδρυτικό συνέδριο  των κοινοτικών κινημάτων  αλλά  και σε κάθε,  τακτικό  ή μη,  συνέδριό  τους  δεν  θα  υπάρχουν  αντιπρόσωποι-μέλη   που θα  εκπροσωπούν  άλλα  μέλη  που  δεν επιλέχθηκαν  να παρευρίσκονται (χαρακτηριστικό  των  κομμάτων). Στα  συνέδρια  των εν λόγω  κινημάτων  θα υπάρχει καθολική  συμμετοχή  των πολιτών,  που διάκεινται  φιλικά  στα κινήματα  αυτά,  από  όλα  τα  σημεία  της χώρας. Αυτό  θα  επιτυγχάνεται  μέσω  διαδικτυακής  ή  τηλεοπτικής  πλατφόρμας  στην οποία  θα είναι  δυνατή  η  κοινωνία  όλων  των  εσωκινηματικών  διαδικασιών και των  θέσεων  του κινήματος  σε όλα τα στελέχη, μέλη  και φίλους  του κινήματος.    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια