ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΠραγματική πολιτική δεν είναι να επιδίδεται  ο  πολιτικός  σε πολιτικά ευφυολογήματα πατριωτισμού  εκμαυλίζοντας  τη λαϊκή  βούληση  χειραγωγώντας  την.  Ούτε  να υιοθετεί  μια  μονομερή  και  στείρα  καταγγελία  των μνημονίων  χωρίς  ουσιαστικές αντιπροτάσεις  διεξόδου  από  το τέλμα  στο  οποίο  έχει περιέλθει  η  σύγχρονη  ελληνική κοινωνία. Μια  σύγχρονη  πατριωτική  δημοκρατική πολιτική  πρόταση  πρέπει  να κομίζει συγκροτημένο και  ολοκληρωμένο  πολιτικό πρόγραμμα θέσεων αλλά  και θεσμών εγκαθίδρυσης μιας αληθινής δημοκρατίας, με  συμμετοχή  των πολιτών  στις  αποφάσεις, με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις για την οργάνωση 
και τη δομή της παραγωγικής, αγροτικής και οικονομικής πολιτικής της χώρας. 


Μια δημοκρατική, οικολογική ποιοτική αλλαγή για τη χώρα πρέπει να εκκινήσει από τις μικρές τοπικές κοινωνίες. Εκεί, στις πόλεις, τα χωριά και την ύπαιθρο πρέπει να λάβει χώρα η πρώτη βασική μεταβολή στην  πολιτική  νοοτροπία  και  στις καθημερινές συνήθειες των πολιτών. 

Ποια είναι αυτή; Η συγκρότηση μιας άλλης γαστρονομικής φιλοσοφίας για τους πολίτες, η οποία θα εκκινεί από την θέσπιση μιας αυτόχθονης πολιτικής για την αγροτική παραγωγή. Άρα γίνεται λόγος για συνολική αναθεώρηση των  κοινωνικών  και  ηθικών  αξιών  του σύγχρονου ελληνικού  πολιτισμού  προκρίνοντας  τη  διατροφική  οικολογία  και  τη  γεωοικονομική  σύνδεση  του  άστεων  με  το  φυσικό  τοπίο  και  την  αγροτική  ύπαιθρο.  Αληθινός  πολιτισμός  κοινωνίας  σχέσεων  και  φυόμενης  από  τα κάτω οικονομίας  είναι αυτός  που  εντάσσει  και  εκπληρώνει  τις  ανάγκες  της γαστέρας  και  του  χορτασμού  της  με  όρους  τέχνης. Αρμογή  κάθε είδους  παραγωγής (εμπορικές  ή  αγροτικές) με  τις  κοινοτικές  ανάγκες  που  απορρέουν  από  την  οικονομική  ανάπτυξη  των  τοπικών κοινωνιών.

Κυριολεκτικά, όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα αντιλαμβάνονται την "πολιτική" με όρους που ανταποκρίνονται στο πολύ μακρύ παρελθόν. Το μόνο που γνωρίζουν να κάνουν τα πολιτικά κόμματα που μας εκπροσωπούν στο κοινοβούλιο είναι να πολιτικολογούν και όχι να παράγουν ορθολογικό ουσιαστικό πολιτικό λόγο, κάτι που είναι απαραίτητο για την ενεργοποίηση του ΠΟΛΙΤΗ, προκειμένου να αλλάξει προς το ποιοτικότερο η φιλοσοφία και το περιεχόμενο του τρόπου πρόσληψης της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. 


Το νέο περιεχόμενο της πολιτικής είναι πλέον ανάγκη να προκρίνει τη συγκρότηση μιας ποιοτικής δημοκρατικής συλλογικότητας, μιας συλλογικότητας που θα διαπνέεται από τις αρχές και τη φιλοσοφία του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ και  του   ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ μέσα από το πολιτικό άρμα του ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια