ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ Μερικοί άνθρωποι συγχέουν τις αποφάσεις με τα συμπεράσματα. Οι αποφάσεις δεν είναι
συμπεράσματα. Αποφασίζω σημαίνει ΠΡΟΤΙΜΩ. Συμπεραίνω σημαίνει ΚΑΝΩ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ. Μια απόφαση είναι μια προτίμηση, ένα συμπέρασμα είναι μια διάγνωση.

Υπάρχουν τέσσερις διαφορές μεταξύ μιας «απόφασης» και ενός «συμπεράσματος».

1. «Αποφασίζω» σημαίνει ότι κάνω μια επιλογή από έναν αριθμό δυνατών επιλογών. Εάν
 υπάρχει μόνο μια επιλογή, δεν μπορούμε να επιλέξουμε και δεν υπάρχει τίποτα να  αποφασιστεί.
Επιλέγω σημαίνει προτιμώ.

Η προτίμηση προσδιορίζεται από μια προτεραιότητα. Έτσι, κάθε απόφαση  προσδιορίζεται
από μια προτεραιότητα. «Καταλήγω σε ένα συμπέρασμα» είναι κάτι  τελείως διαφορετικό. Υπάρχει
μόνον ένα σωστό συμπέρασμα και δεν μπορούμε να  επιλέξουμε με βάση προτεραιότητες. Πρέπει
 το συνάγουμε από τα δεδομένα,  με τη χρήση λογικής αιτιολόγησης και τεχνικής γνώσης.
Δεδομένα, αιτιολόγηση και γνώση –όχι προτεραιότητες– προσδιορίζουν ένα και μόνο σωστό
συμπέρασμα. Πρέπει να το αποδεχτούμε ακόμα κι αν προτιμούμε κάτι διαφορετικό.

2. Ένα συμπέρασμα μπορεί να είναι «σωστό» ή «λάθος» (3+3=5), αλλά όχι «Καλό» ή
«Κακό». Δεν υπάρχουν κακά συμπεράσματα, μόνο λανθασμένα. Μια απόφαση μπορεί να είναι
 «Καλή» ή «Κακή», αλλά όχι «σωστή» ή «λάθος». Δεν υπάρχουν λανθασμένες αποφάσεις, μόνο
ακές αποφάσεις.

3. Αυτοί και αυτές που λαμβάνουν αποφάσεις φέρουν την ευθύνη γι’ αυτό που θα  προκύψει,
αφού θα μπορούσαν να είχαν αποφασίσει διαφορετικά –με διαφορετική  προτεραιότητα– και να
 είχαν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Αυτοί που συμπεραίνουν  δεν έχουν ευθύνη για τα
αποτελέσματα. Δεν θα μπορούσαν να βγάλουν ένα διαφορετικό συμπέρασμα που να είναι σωστό.
Έχουν ευθύνη μόνο για την ορθότητα του συμπεράσματος, όχι για τα αποτελέσματά του.

4.Τα στοιχεία προσδιορίζουν τα συμπεράσματα, όχι τις αποφάσεις. Τα ίδια δεδομένα
αναγκάζουν διαφορετικούς ανθρώπους να βγάλουν το ίδιο συμπέρασμα, αλλά μπορεί να
παίρνουν διαφορετικές αποφάσεις σ’ αυτό λόγω των διαφορετικών προτεραιοτήτων τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια