ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Ο ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΑΠΟΦΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΛΗΘΟΥΣ ΒΙΟΥΣτη  σύγχρονη πολιτική  επιστήμη  καταγράφεται  η  πεποίθηση  ότι  η  γλώσσα  εν γένει  έχει  τη δυνατότητα  να  αποτυπώσει  φαινόμενα  της  εμπειρίας,  της  πραγματικής  ζωής. Μάλιστα, για  να  περιζώσει  με  επιστημονική  θεώρηση   μια  μονιστικού τύπου  θετικιστική  μεθοδολογία  σε  απόλυτο  βαθμό  εξαντλεί  την κατανόηση  των σημαινόντων με τη γνώση των σημαινομένων. Με  λίγα  λόγια  ευρίσκει  το νόημα  μέσα  στη  θεατό  της γλώσσας,  στις λέξεις.

Αντίθετα,  η  κοινοτική φιλοσοφία  εδραιώνεται  στην εμπειρία  ως  στάση  αποφατισμού. Το  όντως

ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΛΘΙΝΓΚΙ)Έχουν  την  βεβαιωμένη εντύπωση  οι περισσότεροι από αυτούς  που μιλούν για  άμεση  δημοκρατία  ότι  η εφαρμογή  ενός  τέτοιου  πολιτεύματος, έστω και  σχετικού  ως  προς  τις κοινοτικές  δομές  του, είναι  κάτι εύκολο. Είναι  καθαρά  θέμα πολιτικής  αντίληψης  που  αγνοούμε. 

Ο κοινοτισμός και η  άμεση δημοκρατία   απαιτούν  να  εξέλθουμε  από  τον  σκληρό  πυρήνα  του εγωτισμού  μας,  να  μάθουμε  περισσότερο  να ακούμε  και  να κατανοούμε,  και λιγότερο  να  μιλάμε  και να προτείνουμε. Η κριτική σκέψη  είναι  απαραίτητος  όρος  για  τη δημιουργία  του ποιοτικού  πολίτη που φανταζόμαστε  σε  μια πραγματική δημοκρατία. Όταν όμως  αυτός  ο πολίτης  θέτει στο κέντρο  των προθέσεών  του  την κριτική  αμφιβολία  και  τον αντίλογο,  ως  συστηματική  διαλογική  μέθοδο  απέναντι  στην άλλη άποψη,  στο διαφορετικό, και  όχι  την εύρεση  πρώτα  των κοινών  αναφορών και  προθέσεων (φιλοσοφικός  κοινοτισμός) που  ενυπάρχουν σε  μια  εν δυνάμει συλλογικότητα,  τότε  είναι αδύνατον να  συγκροτηθεί  μια τέτοια  δημοκρατική πολιτεία.


Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣΑς συνειδητοποιήσουμε ότι και  οι Έλληνες των παροικιών του εξωτερικού διέπρεψαν με τον κοινοτισμό. Η κοινότητα προσέφερε ένα χρηματικό ποσό σε όποιον Έλληνα ξενιτευόταν, προκειμένου να επιβιώσει, να βρει εργασία και να προκόψει. Οι Έλληνες μετανάστες στη συνέχεια όχι μόνο επέστρεφαν το ποσό, αλλά βοηθούσαν οικονομικά έτι περαιτέρω την κοινότητα καταγωγής τους.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Θεοφάνη Μαλκίδη
Δρ. Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν

      Οἱ Ὀθωμανοί ἐμφανίζονται στή Θράκη τό 1352, ὅταν πραγματοποιοῦν ἀπόβαση καί