ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Ο ΙΔΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΟ Πλάτων διατύπωσε τη θεωρία των ιδεών. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή υπάρχουν δύο κόσμοι. Ο κόσμος των αισθητών όντων και ο κόσμος των αρχέτυπων ιδεών. Για να μπορέσει να συλλάβει κανείς, μας γράφει ο Πλάτων, το αληθινό νόημα της ζωής πρέπει να φιλοσοφήσει και να ακολουθήσει δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι προϋπόθεση για την μεταφορά στο δεύτερο στάδιο. Πρώτα πρέπει να χαλιναγωγήσει το σώμα του με την εγκράτεια και να υπερβεί τον φαινομενικό απατηλό κόσμο όχι απορρίπτοντας τον, αλλά μεταμορφώνοντας τον στα μάτια του. Στο δεύτερο στάδιο πρέπει να συλλάβει τις αρχέτυπες ιδέες, τις αρχέγονες αιώνιες μορφές των ειδών με την διανοητική αφαίρεση κάθε έννοιας εμπειρικής ή αισθητής, που έχει σχέση δηλαδή με τον κόσμο της εμπειρίας και της ύλης. 


Η προσπάθεια αυτή του Πλάτωνα φαίνεται στα μαθηματικά. Παραδείγματος χάριν, οι αριθμοί και τα γεωμετρικά σχήματα αποτελούν προεμπειρικές ιδέες (a priori προτάσεις) που μας αποκαλύπτουν έναν ιδεατό υπερβατικό κόσμο. Όταν αναφερόμαστε π.χ. σε ένα στρογγυλό τραπέζι σίγουρα γράφουμε για κάτι που έχει σχέση με τον αισθητό κόσμο που ζούμε. Όμως η ιδέα της έννοιας του κύκλου ή του στρογγυλού γεννήθηκαν μέσα στο νου μας, στη σκέψη μας και δεν προέρχονται από αυτόν τον αισθητό υλικό κόσμο. 

Ο γερμανός φιλόσοφος Καντ μελέτησε άριστα την πλατωνική θεωρία των ιδεών και κατασκεύασε τις a priori κρίσεις και σκέψεις. Οι a priori κρίσεις είναι προτάσεις μιας φιλοσοφικής μεθόδου, της φαινομενολογίας, για την οποία εργάστηκαν συστηματικά ο θεμελιωτής της ο Καντ, αλλά και αργότερα ο Husserl. Μέσω αυτών των προτάσεων λοιπόν εξοπλίστηκαν όλες οι επιστήμες προκειμένου να δομούν πιο ασφαλή γνώση.
Ας φανταστούμε το μεγαλείο της πλατωνικής φιλοσοφίας και τις απίστευτες φιλοσοφικές συλλήψεις της. 
Ο Πλάτων δεν είναι μόνο ο θεμελιωτής της φιλοσοφίας, αλλά και της επιστήμης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια