ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣΗ μεταφυσική, ως κλάδος της φιλοσοφίας, δεν ασχολείται με κανένα δεδομένο του φυσικού υπαρκτού κόσμου, αλλά με την αιτία, το σκοπό και τους όρους ύπαρξης του φυσικού κόσμου, δηλαδή το νόημα ύπαρξης του κόσμου. Για αυτό και η θεμελιακή της διάσταση συλλαμβάνεται στη γλώσσα τόσο ως προς τον τρόπο χρήση της όσο και ως προς τη φιλοσοφία της.

Η φυσική, αντίθετα, ασχολείται με τον φυσικό κόσμο χρησιμοποιώντας το πείραμα και ποικίλες εμπειρικές μεθόδους.

Αν αποπειραθεί η φυσική, ή και η επιστήμη, να ασχοληθεί με ζητήματα που αφορούν μεταφυσικά θέματα, τότε ακυρώνει το έργο της, γιατί εισχωρεί σε χωράφια της γνώσης που είναι αδύνατον να

λειτουργήσει με επιστημονικά κριτήρια παρά μόνο με μεταφυσικά.

Η ενασχόληση του ανθρώπου με τη μεταφυσική είναι ομολογουμένως ένα γνωστικού τύπου άθλημα ελευθερίας της ανθρώπινης ύπαρξης, αποτελεί την πραγματική φιλοσοφία.


Από  Βικιπαίδεια:Μεταφυσική είναι ο κλάδος της φιλοσοφίας που προσπαθεί να ερμηνεύσει την φύση της πραγματικότητας του όντος και του κόσμου. Το όνομά της αντλεί την προέλευσή του από το έργο Μετά τα φυσικά του Αριστοτέλη. Η μεταφυσική θέτει ερωτήματα όπως τα παρακάτω:
  • Ποια είναι η φύση της πραγματικότητας;
  • Ποια είναι η θέση της ανθρωπότητας στο σύμπαν;
  • Είναι η αντίληψη των χρωμάτων αντικειμενική ή υποκειμενική;
  • Υπάρχει ο κόσμος εκτός του νου μας;
  • Ποια είναι η φύση των πραγμάτων, των γεγονότων, του χώρου (τόπων);

Βασικός κλάδος της μεταφυσικής είναι η οντολογία, η έρευνα σχετικά με το τι όντα (πράγματα) υπάρχουν στον κόσμο και ποιες είναι οι μεταξύ τους σχέσεις. Ο μεταφυσικός επίσης προσπαθεί να διερευνήσει τα νοητικά μοντέλα μέσω των οποίων οι αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι τον κόσμο, συμπεριλαμβάνοντας την ύπαρξη, την έννοια του σκοπού, τις ιδιότητες των πραγμάτων, τον χώρο, τον χρόνο, την αιτιότητα και την πιθανότητα.
Σε πρόσφατους χρόνους, ο όρος «μεταφυσική» έχει επίσης χρησιμοποιηθεί με κάποια χαλαρότητα, αναφερόμενος σε θέματα που είναι πέρα από τον φυσικό κόσμο. Ένα βιβλιοπωλείο μεταφυσικής, για παράδειγμα, δεν είναι κάποιο που εμπορεύεται βιβλία οντολογίας, αλλά κυρίως κάποιο που πουλάει βιβλία για πνεύματα, θέματα πίστης, τις δυνάμεις των κρυστάλλων, αποκρυφισμό και άλλα παραπλήσια αντικείμενα.
Πριν από την ανάπτυξη της μοντέρνας επιστήμης, οι επιστημονικές ερωτήσεις ετίθεντο ως τμήμα της μεταφυσικής, γνωστής ως «φυσική φιλοσοφία». Ο όρος «επιστήμη» από μόνος του, σήμαινε «γνώση». Η επιστημονική επανάσταση ωστόσο, μετέτρεψε την φυσική φιλοσοφία σε μία εμπειρική και πειραματική δραστηριότητα, διάφορη από την υπόλοιπη φιλοσοφία, και στο τέλος του 18ου αιώνα, άρχισε να ονομάζεται «επιστήμη» για να διαχωριστεί από τη φιλοσοφία.
Έτσι, η μεταφυσική κατέληξε να αποτελεί τον φιλοσοφικό εκείνο τομέα, που προοριζόταν για την εξέταση θεμάτων πέρα από τον φυσικό κόσμο. Η φυσική φιλοσοφία και ηεπιστήμη μπορούν ακόμα να θεωρηθούν ως θέματα της μεταφυσικής, εάν ο ορισμός της «μεταφυσικής» συμπεριλαμβάνει εμπειρικές ερμηνείες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια