ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Στην τηλεπροβολή (βίντεο) παρουσιάζεται 
η δομική-επικοινωνιακή διδασκαλία της 
αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας


Η δομική επικοινωνιακή διδασκαλία και προσέγγιση της ελληνικής γλώσσας, σε αντίθεση με την παραδοσιακή γραμματική, εστιάζει στην πρόταση και όχι στη λέξη. Κάθε λέξη αποκτά ένα άλλο νόημα μέσα στην πρόταση και αποκαλύπτονται λειτουργίες της που αποκωδικοποιούν το νόημα που κομίζεται. Αυτό που συλλαμβάνεται στη δομική-επικοινωνιακή προσέγγιση της ελληνικής γλώσσας είναι η κοινωνική της διάρθρωση και εξέλιξη. Κάθε λέξη μαζί με τις υπόλοιπες μέσα στην πρόταση κομίζει πολυσήμαντα και διαφορετικά νοήματα κατά περίπτωση ή κατά συνθήκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια