ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Η ΙΕΡΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥΣ (ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ)


           Ψηφιακή αναπαράσταση των ιερών 
                         κέντρων της Γης

Σύμφωνα με την πλατωνική φιλοσοφία, ο πλανήτης Γη διακρίνεται από 12 κύρια ιερά κέντρα ροής ενέργειας με πάμπολλες  μικροδιακλαδώσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της. Στα ιερά αυτά γεωδαιτικά κέντρα εκλύεται κατά τέτοιο τρόπο ενέργεια που προκαλεί ευεξία και ανάταση στον άνθρωπο. Παρομοιάζεται η λειτουργία των κέντρων αυτών ακριβώς σαν μια παγκόσμια ψυχοθεραπεία των όντων της γης μέσω "βελονισμού". Στα πολύ παλιά χρόνια πάνω αυτά ιερά κέντρα της γης στήνονταν μεγαλιθικά μνημεία (Ντόλμεν και Μενίρ) στους χώρους των οποίων αργότερα χτίζονταν αρχαίοι ναοί. Παρατηρείται το ιστορικό φαινόμενο να χτίζονται αργότερα σε αυτά τα σημεία των μεγαλιθικών αρχαίοι ναοί, κυρίως σε περιοχές που επικράτησε το ελληνικό στοιχείο.


Ο Πλάτων, στο απόσπασμα 110b στο διάλογο "Φαίδων", αποκαλύπτει χαρακτηριστικά περί των 12 ιερών κέντρων της γης:

".......Λέγεται, λοιπόν, σύντροφε, ότι η γη, αν την παρατηρήσει κανείς από πάνω, έχει την όψη  των σφαιρών εκείνων οι οποίες κατασκευάζονται από δώδεκα τεμάχια δέρματος, είναι δηλαδή σφαίρα πολύχρωμη και τα μέρη της διακρίνονται από τα χρώματα που έχουν και των οποίων απομιμήσεις είναι όσα χρώματα εδώ κάτω οι ζωγράφοι. Εκεί επάνω, λοιπόν, η γη έχει τοιαύτα χρώματα και μάλιστα πολύ λαμπρότερα και καθαρότερα από αυτά εδώ......"   

 
                      Ομφαλός των Κελτών

Πρόκειται για κατηγορία μνημείων που υπάρχουν σε διάφορα μέρη του κόσμου, χρονολογούνται σε διάφορες εποχές και κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η χρήση στην κατασκευή τους λίθων τεράστιου
μεγέθους. 

               Ντόλμεν στη Βουλγαρία

O πιο διαδεδομένος τύπος μεγαλιθικών μνημείων είναι το ντόλμενένα δωμάτιο που χρησίμευε ως ομαδικός τάφος και ήταν κατασκευασμένο από μεγάλους λίθους στερεωμένους κάθετα στο έδαφος και σκεπασμένους από μια μεγάλη οριζόντια λίθινη πλάκα εμφανίζεται σε διάφορες ποικιλίες, πολλές από τις οποίες είναι αρκετά σύνθετες και επιβλητικές (π.χ. υπάρχουν ντόλμεν με διάδρομο και καλυμμένες στοές). Εκτός από τα ντόλμεν, άλλα χα­ρακτηριστικά μεγαλιθικά μνημεία είναι τα μενίρμονόλιθοι τοποθετημένοι όρθιοι (το μοναδικό μενίρ μέχρι στιγμής στην Ελλάδα έχει βρεθεί κοντά στη Λάρισα, στη Θέση Σουφλί-Μαγούλα), τα κρόμλεχμεγάλιθοι που σχηματίζουν κύκλο και βρίσκονται κυρίως στη Βρετάνη (Καρνάκ) και στην Αγγλία (Στόουνχεντζ), και τα αλινιεμάνπου είναι μενίρ τοποθετημένα σε σειρές περισσό­τερο ή λιγότερο κανονικές.

                      Ομφαλός των Δελφών

Τα μεγαλιθικά μνημεία υπήρξαν κοινό φαινόμενο διαφόρων πολιτισμών, με πιο διάσημο εκείνο του Στόουνχεντζ στην Αγγλία και τις περίφημες γιγά­ντιες κεφαλές στο Νησί του Πάσχα (στο νοτιοανατολικό Ειρηνικό ωκεανό), τα γνωστά ως μοάιμονολιθικές προτομές φτιαγμένες από κατεργασμένο ηφαιστειακό πέτρωμα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια