ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Ο ΣΑΛΛΟΥΣΤΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΟΙ ΜΥΘΟΙΓράφει συγκεκριμένα ο Σαλλούστιος στο Περί Θεών και Κόσμου ΙΙΙ, 4:

".....το να θελήσει κανείς να διδάξει προς όλους τους ανθρώπους την αλήθεια περί των Θεών, θα προκαλέσει στους ανόητους την περιφρόνηση, λόγω της αδυναμίας τους να κατανοήσουν, στους μορφωμένους την αδιαφορία. Δια της συγκαλύψεως της αλήθειας μέσω των μύθων δεν διατρέχουμε τον κίνδυνο να προκαλέσουμε την περιφρόνηση στους πρώτους και καταφέρνουμε να προτρέπουμε τους δεύτερους να καταγίνονται με τη φιλοσοφία"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια