ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΑΛΤΑΝΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΒΙΒΛΙΟ Α΄

Αποτέλεσμα εικόνας για ελληνικος διαλογισμος αλτανη

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΛΤΑΝΗΣ ΕΔΩ:
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ Α΄ΒΙΒΛΙΟ - ΑΛΤΑΝΗ
(Για άνοιγμα του αρχείου δεξί κλικ πάνω στο σύνδεσμο, αντιγραφή διεύθυνσης συνδέσμου και επικόλληση του συνδέσμου στις διευθύνσεις ψηλά....)

Το παρόν βιβλίο της σειράς "ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ" με θέμα "Ελληνικός Διαλογισμός, τόμος 1ος", αποτελεί τομήν και έρχεται να άρει την άποψιν της κοινής γνώμης ότι υπαρκτός είναι μόνον ο Ανατολικός Διαλογισμός. Και πράγματι αυτός, μέχρι σήμερον, κυριαρχεί εις την ευρυτέραν προσέγγισιν της ενατενίσεως και της επαφής του ανθρώπου μετά του θείου.


Εις το παρόν βιβλίο καταγράφεται η Πυθαγόρειος Μέθοδος της διαδικασίας του Δια - Λογισμού των Αρχαίων Ελλήνων. Ο Ελληνικός Διαλογισμός δεν είχε αποκλειστικόν σκοπόν την θείαν κοινωνίαν μόνον, αλλά ήτο και μέσον αυτοβελτιώσεως του ανθρωπίνου ψυχισμού γενικώτερον.

Πρώτος στόχος του Ε.Δ. είναι η ατομική κάθαρσις. Δι` αυτής αποκαθίσταται η ψυχική ισορροπία και ανευρίσκονται από το ίδιον το άτομον αι απαντήσεις εις τα προσωπικά του ερωτήματα άνευ εξωτερικής παρεμβάσεως ή βοηθείας. Μεταλλάσσον την ψυχονοητικήν του υγείαν το άτομον, δια του παραδείγματός του, προβληματίζει θετικώς το περιβάλλον του.

Δεύτερος στόχος είναι η μέθοδος του "ένδον σκοπείν" της αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας. Αύτη επέτρεψεν, όχι μόνον εις τους μεγάλους στοχαστάς, αλλά και εις τους κατ` ιδίαν φιλοσοφούντας να προσεγγίζουν τα ερωτήματα περί θείου, περί προελεύσεως και προορισμού, περί Νομοτελείας και άλλων υπαρξιακών ανησυχιών.

Αι απαντήσεις τας οποίας ανεύρον ο Ηράκλειτος, ο Σωκράτης, ο Πλάτων, ο Δημόκριτος, ο Ιπποκράτης, καθώς και οι άλλοι μεγάλοι νόες εις τας ενδοσκοπικάς των υπερπτήσεις, εδραίωσαν θεωρίας και παρέδωσαν έργα αθάνατα εις την ανθρωπότητα εις όλους τους τομείς της Επιστήμης, της Ιατρικής, της Τέχνης και της Φιλοσοφίας.

Ο τρίτος στόχος, η απ` ευθείας επαφή με το Θείον, επραγματοποιείτο εις τα Μυστήρια. Σήμερον, όπως άλλωστε, και ανέκαθεν η πανίερος ατομική επαφή εις ουδένα κοινοποιείται.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια